Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Bäst på obesitasbehandling

Sjukvård, Sep 28, 2022

Martina Centrum för Vikthälsa vid Sophiahemmet lyckas bättre med behandlingen av barnfetma jämfört med sedvanlig vård. Det visar en färsk forskningsstudie från Karolinska Institutet.

– Det är glädjande att se att vår behandlingsmodell fungerar. Det här är en svårbehandlad patientgrupp, och även om vi inte lyckas med alla är våra resultat bättre än på andra kliniker, säger Claude Kollin, vd för Barnsjukhuset Martina som driver Centrum för Vikthälsa.

Teamet vid Martina Centrum för Vikthälsa består av läkare, två sjuksköterskor, en fysioterapeut och en dietist. Tillsammans har de lång erfarenhet av att behandla barn med obesitas (fetma). Hit kommer barn i åldrarna tre till arton år på remiss från barnavårdscentral eller skolhälsovård. I dagsläget är 600 barn inskrivna och fler står i kö.

– Vi har en kompetens som gör att vi kan ge ett helhetsomhändertagande av dessa barn som inte sällan också har en neuropsykiatrisk diagnos, tillägger Claude Kollin.

Forskningsstudie

Under ett års tid har 100 barn och deras familjer som är inskrivna vid Vikthälsa deltagit i en forskningsstudie vid Karolinska institutet. Forskarna har jämfört viktnedgången bland barnen i studien med 300 barn ur det nationella barnobesitasregistret i Sverige, BORIS, som vårdats på andra kliniker i landet. Barnen är slumpmässigt utvalda men matchade vad gäller ålder och kön.

Forskningsstudien visar att patienterna vid Vikthälsa nådde ett dubbelt så bra resultat – alltså större minskning av BMI (mått som definierar fetma och övervikt) – jämfört med kontrollgruppen.

– Det är extra roligt att se att vår metod fungerar bra och även för tonåringar. Det är en grupp som annars kan vara svår att behandla, säger Malin Ramkloo, dietist vid Martina centrum för Vikthälsa.

Beteendeförändring centralt

Målet med behandlingen är att få till stånd en beteendeförändring både hos barnen och deras föräldrar. Familjen och vårdpersonalen gör tillsammans upp en individuell plan för i vilken takt och på vilket sätt barnets viktnedgång ska ske.

Själva behandlingen består av fysiska besök var tredje månad i kombination med en mobilapp och en specialvåg som familjen får med sig hem för att barnet ska kunna väga sig dagligen. Vågen har inga siffror utan visar en grönmarkerad kurva. Så länge barnets vikt håller sig inom den går utvecklingen åt rätt håll.

– Genom att vi i teamet ser samma data som familjen och kan följa barnens viktnedgång i realtid kan vi snabbt sätta in extra stöd ifall det skulle gå åt fel håll, säger Malin Ramkloo.

Utvidga verksamheten

Martina Centrum för Vikthälsa är i dag den största mottagningen för barn med obesitas i Sverige.

– Behovet av vård är stort och vi planerar att utvidga verksamheten med mottagningar på flera platser i landet, säger Claude Kollin.

Fakta
Den mobilapp från företaget Evira som Martina Centrum för Vikthälsa använder ingår sedan juni -22 i Vårdvalet i Region Stockholm och kommer att användas på fler kliniker i landet.

Text: Inger Sundelin