Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Arcademy först med ny operationsmetod

Sjukvård, Dec 8, 2020

Arcademy vid Sophiahemmet är först i Skandinavien med en ny, högteknologisk operationsmetod för svåra fotledsskador. Efter svensk premiär står flera patienter på tur för att ta del av den avancerade operationen.

– Det känns fint att kunna erbjuda en lösning för patienter som under lång tid har lidit av svår smärta, säger Jouko Kivioja, kirurg och överläkare och den som genomfört operationen.

Många patienter som söker vård hos Arcademy har skadat sig under idrottsutövning. Faktum är att de vanligaste skadorna inom idrotten, både på elit- och motionärsnivå, är vrickningar och stukningar. För det mesta leder de sällan till några större problem, men vid allvarligare stukningar kan glidytan på brosket inne i själva fotleden bli skadat.

Hos yngre personer brukar skadan läka ut av sig själv, medan för många av de skadade i 30–50-årsåldern leder den till bestående men, bland annat genom att vätskefyllda cystor bildas under det skadade brosket.

– Det blir mycket smärtsamt för patienterna att stå och gå, och i värsta fall måste foten stelopereras. Det är först nu som vi har en metod att hjälpa patienterna tillbaka till ett aktivt liv, fortsätter han.

Första operationen

Det var i början av november som Jouko Kivioja och hans team genomförde den första operationen i Skandinavien där skadad glidyta byts ut mot ett Episealer® Talus-implantat som är skräddarsytt för patienten. Varje implantat anpassas efter patientens unika anatomi och tillverkas i en 3D-skrivare med utgångspunkt från röntgenbilder framställda med hjälp avancerad datortomografi.

– Vi är för närvarande den enda privata kliniken i Sverige som har tillgång till CBCT-teknik så kallad Cone Beam Computer Tomography, förklarar Jouko Kivioja.

Bakom det patenterade implantatet står det svenska företaget Episurf Medical och Arcademy blir nu referensklinik för produkten. Som ett led i detta kommer Jouko Kivioja erbjuda utbildning till nya användare på ortopedkliniker runt om i Europa.

Ett viktigt steg

För Arcademys verkställande direktör Elisabet Hagert är samarbetet med företaget ett viktigt steg i klinikens strävan att erbjuda personligt anpassade vårdplaner och behandlingar i kombination med högteknologiska metoder och material.

– Vi vill driva utvecklingen inom fot- och handkirurgi och operationen är ett perfekt exempel på det. Vi har fått mycket positiv respons inte minst från våra kollegor i branschen, men också från patienter, säger hon.

I dagsläget står flera patienter i kö för operation, och Arcademy räknar med att utföra ett tiotal bara under det kommande året.

– Som specialistcenter har Arcademy en vision om att leda och förbättra kirurgin och sjukvården. Operationen är ett exempel på hur vi kontinuerligt strävar efter högsta klass, säger Jouko Kivioja.

Läs mer om Arcademy

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz